A szenvedély szülte vadászélmény

A vadászat általános szabályai

(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Vadgazdálkodási és Halászati Főosztálya)

 

Vadászfegyverrel (vadászíjjal) lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász minden kétséget kizáróan felismerte azt vadat, amelynek elejtésére engedélyt kapott, és meggyőződött arról, hogy lövésével  mások testi épségét, illetve vagyontárgyait nem veszélyezteti!

A vadászaton nem vehet részt az alkohol, valamint a vadászati képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt álló személy, továbbá az, aki egyébként nincs a biztonságos vadászathoz alkalmas állapotban.

A vadászatra vonatkozó szabályok, illetve utasítások megszegőjét a kísérő vadász, vagy a vadászatvezető figyelmezteti, súlyosabb esetben a vadászatból kizárja.

A vadászat alkalmával a leshelyet vagy lőállást az előzetesen megbeszélt időpontig, vagy a vadászat befejezésének jelzéséig nem szabad elhagyni. Sötétben a vadász a megállapodás szerinti hang- és folyamatos fényjel leadásával közeledhet a másik vadász helyéhez.

Lakott területen, közforgalmú járművön, valamint idegen vadászterületen történő áthaladáskor a vadászlőfegyver csak kiürítve, tokban tartható, illetve szállítható.

 

1. Vadászfegyverek, lőszerek és eszközök

Magyarországon vadat csak vadászati célra engedélyezett – legalább 45 cm csőhosszúságú – vadászfegyverrel, valamint íjjal és ragadozó madárral lehet elejteni.

Nagyvadra csak 2500 Joule vagy azt meghaladó csőtorkolati energiájú golyós vadászlőszer használható (kivétel az őz, amelyre 1000 Joule vagy azt meghaladó csőtorkolati energiájú vadászlőszerrel is vadászhatunk).

Sörétes fegyvert Magyarországon csak apróvad elejtésére szabad használni (kivétel a vaddisznó, mely sörétes fegyverből kilőtt lövedékkel - gyöngygolyó, vagy más néven slug - is elejthető). Vadászati célra legalább 2,0 mm-től legfeljebb 5 mm-ig terjedő átmérőjű sörét használható.

Vizes területeken és azok védősávjában az ólomsörét használata 2005. augusztus 15. napjától vadászat során tilos. Amennyiben védősáv nem kerül hatósági kijelölésre, a vizes terület határterületén vízivad vadászat oly módon folytatható, hogy a tilalommal érintett területre a kilőtt ólomsörét ne hulljon vissza.

A magyarországi vadászati gyakorlat szerint sörétes fegyverhez az alábbi sörétméretű lőszereket használják, s ezt a külföldi vadászoknak is javasolják:

 • mezei nyúlhoz                                                                                                3,0 - 3,5 mm sörét átmérő
 • fácánhoz                                                                                                          3,0 - 3,5 mm sörét átmérő
 • vadrécékhez, szárcsához                                                                              3,0 - 3,5 mm sörét átmérő
 • vadludakhoz                                                                                                    3,5 - 4,0 mm sörét átmérő
 • szőrmés ragadozókhoz                                                                                  3,5 - 4,5 mm sörét átmérő
 • fogolyhoz, erdei szalonkához, örvös galambhoz, balkáni gerléhez     2,1 - 2,5 mm sörét átmérő

Félautomata (öntöltő) és automata sörétes fegyverbe csak három lőszer tölthető.

Magyarországon íjjal is szabad vadászni, de gímszarvast, dámszarvast, muflont, őzet, vaddisznót kizárólag 222,7 Newton húzóerőt meghaladó vadászíjjal és ahhoz alkalmas vadászvesszővel szabad elejteni.

 

2. Tiltott vadászati eszköznek minősül:

 • az önműködő (automata) és öntöltő (félautomata) golyós lőfegyver,
 • nagyvadra (gím, dám, őz, muflon) a sörétes fegyver használata (kivétel a vaddisznó),
 • lőfegyverre szerelt hangtompító,
 • a vad éjszakai megfigyelésére alkalmas elektronikus optikai eszköz,
 • a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai eszköz,
 • a vad megtévesztésére alkalmas mesterséges szaganyag, valamint élő csali állat,
 • vadászaton fényszóró használata (kivéve vaddisznó éjszakai vadkárelhárító vadászata, illetve róka éjszakai vadászata, ha erre a vadászati hatóság külön engedélyt adott).
 • a mérgezett hegyű és robbanó fejű nyílvessző,
 • a számszeríj,
 • a már ismertetett vadászíjtól és vadászvesszőtől eltérő típusú eszköz használata.

 

3. Ki jogodult ellenőrizni a vadászt és a vadászatot?

 • A vadászterület szerint illetékes vadászati hatóság,
 • a vadászterület szerint illetékes természetvédelmi hatóság,
 • a vadászterületen szolgálatot teljesítő hivatásos vadász,
 • a természetvédelmi őrszolgálat,
 • a rendőrség.